Sacrifice
Margherita Giampietri
Collection: Legato

watercolour on paper
400 x 600mm

image copyright m. GiampietriBack
Sacrifice