Nga pou whakairo: Carved Leaders
Regan Balzer
Collection: Legato

oil on canvas
380 x 760mm

image copyright R. BalzerBack
Nga pou whakairo: Carved Leaders